Ledarutbildning online: Lead forward - för ett effektivare ledarskap

Vet du hur dina medarbetare upplever dig som chef och ledare? Har du koll på dina styrkor och din utvecklingspotential? Vet du hur effektiv du är i ditt ledarskap? Om inte så kan detta vara ett utbildningsprogram som passar dig.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning där du får värdefull och strukturerad återkoppling från dina medarbetare om hur de upplever ditt ledarskap. Utbildningen syftar till att utveckla dig som ledare och utgår helt och hållet från de beteenden som skapar ett effektivt ledarskap.

LEAD FORWARD baseras på ledarskapsmodellen Full Range Leadership Model som är en av de modeller som har erhållit starkt vetenskapligt stöd, det gillar vi.
 

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  • Avvikelsebaserat ledarskap:de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
  • Villkorligt förstärkande ledarskap: de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
  • Transformerande ledarskap: de beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

 

Syfte och mål med utbildningen:

  • Att få insikt om vad som krävs i konkreta beteenden för att vara en effektiv ledare
  • Att få kunskaper och konkreta verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i ledarrollen
  • Att ha en tydlig uppfattning om styrkor och utvecklingspotential vad gäller ledarskapet, samt en tydlig handlingsplan framåt för fortsatt utveckling

 

Upplägg

Utbildningen hålls via Zoom och pågår under 6 månader. Tillfällena är fördelade på 4 halvdagar i grupp 1 individuell coaching.

Tillfälle 1:  Introduktion och utbildning Full range leadership

Tillfälle 2:  Feedback – handlingsplan

Tillfälle 3: Träning och utbildning i grupp

Tillfälle 4: Individuell coaching

Tillfälle 5: Uppföljning av handlingsplan, efter 6 mån

 

Pris

9 850 kr

 

Priset inkluderar:

  • Webbaserad feedbackenkät LEAD FORWARD.
  • Rapport med arbetsmaterial för personlig utvecklingsplan.
  • Boken ”En liten bok om Ledarskap” av Stefan Söderfjäll.
  • Handledning och coaching.

Intresserad? Hör av dig!

Vi startar utbildningar löpande. Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Vi kan också genomföra utbildningen fysiskt för er som vill gå som företagsgrupp.