Hög tid att få ditt team att prestera tillsammans på distans

Distansarbete är det nya normala och vi påverkas olika beroende på våra behov och drivkrafter. Skav i team uppstår ofta av att vi inte är medvetna om våra olikheter och behov och har svårt att mötas. Det leder ofta till motivationstapp, energiläckage och frustration. Tänk om energin istället kunde läggas på den gemensamma uppgiften och på att förstå varandras olikheter och vad var och en behöver för att samverka på bästa sätt. Vilket är än viktigare nu när vi inte möts i vardagen på samma sätt som tidigare.

Genom att förstå varför vi gör som vi gör och vad som driver oss som individer blir det inte bara ett skav utan en förståelse för hur vi kompletterar varandra. Genom det kan vi hitta strategier där behov blir tillgodosedda, resultatet blir en produktiv och tillitsfull grupp.
Tillsammans med Waara ledare bjuder Capalead in till webbinariet ”Så får du ditt team att prestera tillsammans på distans?”

Vi fokuserar på grunden för att skapa ett framgångsrikt och produktivt team med motiverade och välmående medarbetare. Vi kommer att gå igenom en konkret modell för hur du kan bli medveten om och förstå dina och dina medarbetares behov.

Den 4:e maj delar vi med oss av kunskap avseende:

• Vad som påverkar grupprocesser, kultur och normer
• Hur vår motivation påverkar vårt samarbete och vår prestation
• Hur du konkret kan skapa förutsättningar för en produktiv och tillitsfull grupp

Tre skäl att delta i detta webbinarie:
1. Du får konkreta verktyg till hur du skapar förutsättningar för ett produktivt team
2. Du lär dig förstå nycklarna och strategierna för ett effektivt samarbete
3. Du får med dig inspiration och tips på hur du kan skapa samhörighet på distans

Anmäl dig idag och få verktyg och inspiration till att leda team på distans. Webbinariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.

Webinar Registration – Zoom

OBS! Webbinariet fortgår kl 12:30 – 12:45 för en öppen diskussion och frågestund för de som önskar