Det här är vi

Under våren 2020 tog allt sin början. Med visionen om ett bolag som hjälper människor och organisationer att nå sina ambitioner och mål.  Vi skapar förändring och önskad förflyttning genom beprövade metoder, evidensbaserad forskning och konkret träning som får dig att gå från att tänka till att göra.

 

Ingenting är mäktigare än en idé vars tid är inne.

- Victor Hugo

Det är inte organisationens arbete att få människor att utvecklas, utan människor får möjligheten att utvecklas genom att göra organisationens arbete.

- Tom Thomison

Vi utvecklar kultur och ledarskap som gör skillnad för varje människa och organisation genom anpassade utvecklingsprogram som skräddarsys efter varje organisations behov, nuläge och målsättning. 

Capaleads syfte är att stötta ledare och team att skapa resultat genom att genomföra beteendeförändringar som verkligen gör skillnad. Som skapar värde och tillväxt. Ledarskapet har aldrig varit viktigare. Det ger oss meningsfullhet och motivation att fortsätta vårt viktiga uppdrag.

Våra konsulter tar dig till målet

Med både anställda konsulter och ett brett nätverk med konsulter och coacher kan vi möta alla ledarskapsutmaningar. Varje uppdrag är unikt och vi möter det med rätt person, rätt kunskaper, rätt certifieringar och modeller som just din organisation behöver.

Grundare

Maria Narbom

Grundare, affärsdriven ledare och kaffeälskare

Livsglädje varje dag

Min starkaste drivkraft är att utveckla både människa och affär genom att se helheten. Jag är en erfaren ledare, coach och rådgivare med fokus på att utveckla människor, grupper och bygga organisationer med ett brinnande intresse för ledarskap och försäljning. Nyfiken, genuin och lösningsfokuserad är nyckelord som bäst beskriver mig. Jag är utbildad marknadsekonom och diplomerad coach, med lång erfarenhet från försäljning och ledarskap. Dels genom att ha varit med och bidragit till andra organisationers utveckling och dels genom egen erfarenhet som chef och ledare.

Maria har ett starkt affärsfokus för att skapa resultat. Nyfiken, genuin och glädje beskriver henne allra bäst

- Helena Eriksson Grönbek, Head of Empowerment, Qliro

Hör av dig!

När du vill ta nästa steg som ledare, som team eller som organisation i helhet är vi aldrig långt bort. Hör av dig så tar vi en kaffe.

Kontakta oss