Ta lead, våga utmana & utveckla

Se oss som din personliga tränare i ett modernt ledarskap. Med en stor dos energi, nyfikenhet och mänskligt synsätt stöttar vi dig att nå mål.

Vi människor längtar efter det mänskliga. Med det menar vi att vara oss själva helt och hållet som människa. Om du som ledare ska ta fram den fulla potentialen hos dina medarbetare behöver du anamma det mänskliga. Det är en förutsättning för att bygga den kultur som gör att ni når er vision och era mål.

Människan är potential som
väntar på sitt förverkligande

- Från boken Reinventing organizations

Det moderna ledarskapet

Som ledare förväntas du navigera och fatta beslut i en allt mer föränderlig och komplex värld. Som medarbetare förväntas du ta ansvar, ha ett eget driv och självledarskap. Vi kallar det ett modernt ledarskap.

Precis som med allt annat ligger träning till grund för framgång. Precis som en PT på gymmet, är vi din personliga tränare för att utvecklas och nå mål, som ledare, som team och som organisation.

 • Ledningsgruppsutveckling

  För ledningsgruppen

  Som ledningsgrupp bär ni ett starkt symbolvärde för ledarskapet. En ledningsgrupp som samverkar, har samsyn och ser sig som ett team är avgörande för företagets framgång. Vi kartlägger era styrkor, er utvecklingspotential och stöttar er till att bli ett högpresterande team med fokus på uppdraget som ledningsgrupp.

 • Ledarutveckling

  För chefer och ledare

  Engagerad, kommunikativ, tydlig, motiverande och coachande. Listan på förväntningar på dig som chef kan göras lång. Ett bra ledarskap skapar konkurrenskraft och bestående värde, det hjälper vi till med.  Genom våra utbildningar får du verktyg, träna tillsammans med andra, reflektera och skapa bra förutsättningar ditt chefs- och ledarskap.

 • Teamutveckling

  För teamet

  Ett team som mår bra, har kul ihop och nyttjar varandras kompetens presterar bra. Men det sker inte på automatik. Forskning visar att majoriteten av alla grupper har låg samarbetsförmåga, vilket påverkar effektivitet och produktivitet. När alla är medvetna om vad ni behöver bidra med får vi resultat. Med beprövade teorier och upplevelsebaserad träning hjälper vi er att bli ett högpresterande team.

 • Chefscoaching

  För chefer och ledare

  Med coaching som metod hjälper vi dig att lyfta fram möjligheter, se alternativ och frigöra energi till handling. Kanske sitter du fast i en frågeställning, eller behöver få nya perspektiv i hur du kan få med dina medarbetare med högre engagemang och motivation. Coaching ger dig också nya perspektiv och insikter om dig själv och din roll. Vi utmanar och stöttar dig till din fulla potential.

 • Förändringsledning

  För ledare i förändring

  Som chef och ledare krävs stor förståelse och kunskap om hur människor reagerar i förändring. Forskning visar att bland annat ett engagerat ledarskap, att våga förändra sitt sätt att leda och uthållighet är avgörande för lyckad förändring. Vi stöttar dig med ökad förändringskompetens och ger dig konkreta verktyg för hur du kan möta motstånd till förändring.

Vill du veta mer om våra skräddarsydda
workshops och utbildningar?

Hör av dig!
När du ändrar sättet du ser på människor, så ändras människorna du ser på.

- Wayne Dyer

Capalead på 30 sekunder

Vi stöttar ledare och team att genomföra beteendeförändringar som verkligen gör skillnad. Som skapar värde och tillväxt. Med ett mänskligt synsätt ser vi människan och skapar det moderna ledarskapet, som aldrig har varit viktigare. Läs mer om oss och varför vi gör det vi gör.

Här är vi

Hör av dig!

När du vill ta nästa steg som ledare, som team eller som organisation i helhet är vi aldrig långt bort. Hör av dig så tar vi en kaffe.

Kontakta oss